Aktualności

Gdzie lepiej ubiegać się o wierzytelność – w banku czy odrębnej instytucji?

Na ogół o zdobywaniu dodatkowych finansów na zasadzie wierzytelności mówi się że jest to pożyczka albo kredyt. Mimo to wypada rozłączyć te dwa określenia - przypisując im tym samym podmioty u których staramy się o zastrzyk pieniężny.

Przede wszystkim o pożyczkę ubiegamy się jedynie w podmiotach pozabankowych - w większości wypadków są to prywatne przedsiębiorstwa czy też osoby fizyczne mające odpowiedni kapitał. Porozumienie wiąże w oparciu o KC. Natomiast mówiąc o kredytach - powinniśmy jednoczyć z tym określeniem tylko banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe funkcjonujące w oparciu prawa bankowego. W tym przypadku finanse na kredyt realizowane są z lokat innych klientów.

Czytaj dalej

Informacje na temat warunków wyznaczanych przez banki odnośnie zdolności kredytowej

Dziś sporo osób ubiega się o pożyczkę - system bankowy uzależnił od siebie sporo ludzi. Mówi się że banki całkiem otwarcie użyczają kredytów, aczkolwiek należy to uściślić. Nie każdy bowiem może zdobyć pozwolenie od banku w postaci zdolności kredytowej. To naturalnie banki badają szczegółowo swoich przyszłych lub niedoszłych wierzycieli. Co tymczasem wpływa na pozytywną decyzję?

Co jest nadrzędnym argumentem dla dużej części banków w momencie gdy klient składa wniosek kredytowy? Przede wszystkim kluczowe są stałe wpływy, w drugiej kolejności istotne są też jego zobowiązania. Bank musi być przekonany że interesanta prócz rat kredytowych stać także na proste codzienne koszty utrzymania. Być może to wydać się wręcz śmieszne lecz na to czy bank udzieli nam kredytu mogą wpłynąć takie czynniki jak posiadanie osobistego auta, ilość osób do opieki, koszt zastawianej nieruchomości w przypadku kredytu pod hipotekę czy nawet dysponowanie kartami płatniczymi.

Czytaj dalej

Kredyt od zaraz dla osób z innymi wierzytelnościami

W dzisiejszych czasach ustrój bankowy sprawdza się wszędzie bez zarzutu. Jest mimo to pewna nisza czy raczej słabość którą uzupełniły prywatne firmy, nazywane nawet parabankami - mowa o kredytach bez weryfikacji osoby starającej się o kredyt. Chociaż są one wiązane głównie z drobnymi pożyczkami od ręki - spełniają również istotną rolę dla ludzi bogatych posiadających pozostałe długi. Zapewniają one zainkasowanie znacznego kredytu pod zastaw hipoteki - może to być dom, auto, obligacje czy inna własność - bez zbytecznej inspekcji w Biurze Informacji Kredytowej.

Co prawda wierzytelności tego typu - bez względu od wybranej opcji czy firmy w której staramy się o zobowiązanie - nie należą do najtańszych. Niemniej jednak inwestorzy liczą się z tym, wierząc że tylko poprawny i nieustający obieg pieniądza jest w stanie umożliwić im stabilny rozwój i przychód. Na dokładną wartość zaciągniętej wierzytelności - to znaczy kwotę plus oprocentowanie - składa się przede wszystkim czterokrotność stopy lombardowej NBP która wynosi 24 %, narzucana odgórnie - ale to nie wszystko. Dowolny kredyt jest specjalnie ubezpieczany, natomiast samo zabezpieczenie uwarunkowane jest od wysokości kredytu. Do tego firmy pożyczkowe dołączają swoje prowizje w stosunku od wynegocjowanej umowy.

Czytaj dalej

Dokąd należy zwrócić się o wierzytelność? Do banku czy instytucji pożyczkowej?

Zwykle o uzyskiwaniu dodatkowych środków pieniężnych na zasadzie wierzytelności mówi się że jest to zapożyczenie bądź kredyt. Niemniej jednak należy rozdzielić te dwa wyrażenia - przypisując im w związku z tym podmioty u których ubiegamy się o zastrzyk finansowy.

Tak naprawdę o pożyczkę staramy się wyłącznie w podmiotach pozabankowych - z reguły są to prywatne przedsiębiorstwa lub jednostki mające wystarczający fundusz. Porozumienie obowiązuje w oparciu o KC. Z kolei jeżeli mowa o kredytach - musimy wiązać z tym sformułowaniem wyłącznie banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe funkcjonujące w oparciu o prawo bankowe. W tym przypadku finanse na kredyt wydzielane są z lokat pozostałych klientów.

Czytaj dalej

Jeżeli straciłeś w ostatnim czasie stabliną pracę a masz wielki kredyt do uregulowania – istnieja różne rozwiązania

Jak znakomicie wiemy w tej chwili czasy są mocno niestabilne. De facto każdy sektor życia publicznego i gospodarczego jest niestały. Jednakowo ma rzecz się w podobny sposób z stopą bezrobocia jak i gałęzią sytemu finansowego. Banki i przedsiębiorstwa użyczające pożyczek pod zastaw hipoteki - najczęściej lokalu mieszkalnego bądź rezydencji - dostrzegają to w każdym calu, z tej przyczyny zaprojektowano kilka opcji rozwiązań dla wierzycieli, którzy stracili zatrudnienie i dochód.

Po pierwsze banki i pozostałe instytucje oferujące pokaźne kredyty oferują również ubezpieczenie wierzyciela od straty zatrudnienia. Interesujące że ubezpieczyć swój kredyt, który jest rozłożony na kilka lat możemy w dowolnym momencie. Ubezpieczenie to obowiązuje natomiast na ogół tylko w sytuacji w której to nasz przełożony rozwiązuje umowę o pracę. W przeciwnym razie ubezpieczenie nie obowiązuje. Jeżeli stracimy pracę takie wyjście umożliwia nam spłatę pożyczki w kilku następnych miesiącach, czyli jego zawieszenie. Zabezpieczenie pokrywa aczkolwiek 1-3 % sumy kredytu, suma ta tymczasem może wyznaczać pulę zawieszenia wierzytelności.

Czytaj dalej

Na jakich zasadach banki udzielają kredytów?

Dziś wiele osób ubiega się o pożyczkę - system bankowy uzależnił od siebie dużo osób. Mówi się że banki dosyć życzliwie użyczają pożyczek, jednakże powinno się to sprecyzować. Nie każdy bowiem jest w stanie zdobyć zielone światło od banku w formie zdolności kredytowej. To naturalnie banki sprawdzają szczegółowo swoich przyszłych lub niedoszłych kredytobiorców. Co jednak ma wpływ na zdolność kredytową?

Co jest przewodnim argumentem dla dużej części banków w momencie gdy patent przedkłada wniosek kredytowy? W pierwszej kolejności znaczące są stałe wpływy, w drugiej kolejności liczą się też jego zobowiązania. Bank musi być przekonany że klienta prócz rat kredytowych stać też na zwykłe powszednie utrzymanie. Może to wydać się wręcz śmieszne ale na to czy bank udzieli nam kredytu mogą wywrzeć wpływ takie czynniki jak posiadanie osobistego auta, ilość osób do opieki, cena zastawianej nieruchomości w przypadku kredytu pod hipotekę czy nawet dysponowanie kartami płatniczymi.

Czytaj dalej

Pożyczka pod zastaw rejestrowy i zwykły – podstawowe różnice

Możliwe że nie każdy z użytkowników naszej strony internetowej może posiadać wiedzę, że kredyty pod zastaw są pod każdym względem uregulowane w kanwach naszego prawa i mają nawet osobny ustęp w Kodeksie. Co za tym idzie jest to niezmiernie jasna i bezpieczna odmiana kredytu - pod warunkiem że cała umowa przebiega właściwie z jej założeniami - opierając się o obowiązujące w Polsce prawo. Pożyczka pod zastaw możemy zdobyć na dwa dopuszczalne sposoby - za pomocą zastawu rejestrowego, a także normalnej pożyczki pod zastaw. Kodeks w 306 artykule reguluje tę formę wierzytelności, aby zabezpieczyć dwie strony podpisujące porozumienie pożyczkowe, a nadrzędnie tę która kredytu użycza.

W przypadku w którym kredyt pozostaje oddany kredytobiorcy, ten nie jest zobowiązany do zdania zastawu - niezależnie czy będzie to mienie nieruchome czy mienie ruchome. Niemniej jednak prawnie kredytodawca ma pierwszeństwo w rozporządzaniu co do własności zastawianoego mienia, objętego umową kredytową, pomijając tych którzy zobowiązani są pierwszeństwem wyjątkowym. Bez względu w czyim dysponowaniu będzie rzecz taka jak sprzęt rtv, artykuły gospodarstwa domowego, biżuteria - wierzyciel będzie mógł rościć swoich uprawnień. Na jakich normach dopełniana jest kwestia pobierania kredytu pod zastaw zwykły i kto jest w stanie z niej skorzystać?

Czytaj dalej