Gdzie lepiej ubiegać się o wierzytelność – w banku czy odrębnej instytucji?

Na ogół o zdobywaniu dodatkowych finansów na zasadzie wierzytelności mówi się że jest to pożyczka albo kredyt. Mimo to wypada rozłączyć te dwa określenia - przypisując im tym samym podmioty u których staramy się o zastrzyk pieniężny.

Przede wszystkim o pożyczkę ubiegamy się jedynie w podmiotach pozabankowych - w większości wypadków są to prywatne przedsiębiorstwa czy też osoby fizyczne mające odpowiedni kapitał. Porozumienie wiąże w oparciu o KC. Natomiast mówiąc o kredytach - powinniśmy jednoczyć z tym określeniem tylko banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe funkcjonujące w oparciu prawa bankowego. W tym przypadku finanse na kredyt realizowane są z lokat innych klientów.

W wielu przypadkach na przeszkodzie wzięcia kredytu w banku staje identyczna sprawa. Banki chcą wiedzieć na co potrzebne są nam finanse o które się ubiegamy i lubią mieć wgląd do realizacji naszego celu kredytowego. Jeżeli chodzi o pożyczki w innych podmiotach - nie podajemy zamiaru realizowania pożyczki. Ponadto pożyczki mogą zostać przekazane nam w formie gotówki czy przelewu bankowego. Struktura bankowa z kolei oparta jest tylko na przelewach na podane konto wierzyciela.

Na jakiej zasadzie są sporządzane umowy w obu formach świadczenia usług kredytowych? Należy rozpocząć od tego, że umowy różnią się od siebie znacznie. Umowa o pożyczkę może pozostać zapisana czy też zawarta utnie (poniżej kwoty 500zł). Strony zawierające umowę mają tu znaczne pole do negocjacji, bo podpisując umowę wolno określić zarówno termin spłaty całej wierzytelności jak i wartość kompletnej pożyczki. Poza tym kredytodawca nie bada swojego wierzyciela w BIK-u. W ten sposób zapożyczenie daje rozległe pole manewru i swobodę.

Kredyt który udziela nam bank jest unormowany parafowaną przez obie strony umową, pod rygorem zerwania w momencie niedotrzymania warunków jednej ze stron. W tym momencie definiowane są normy i okres uregulowania całego zobowiązania, a także tak fundamentalne elementy jak prowizje i odsetki. Na umowie prymarnej znajdują się także zasady zmian warunków tej umowy.